Mapa punktów zbiórek przeterminowanych leków

15 sierpnia 2017 | no responses | 981

 

Zobacz mapę

 


Działanie: bezpieczna utylizacja

Opiekun mapy: Inicjatywa Oddam Odpady na podstawie danych z UM Warszawy

Więcej informacji


Mapa przedstawia miejsca, w których znajdziesz specjalne pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków.
Pojemniki najczęściej znajdują się w aptekach, ale należy pamiętać, że to nie właściciele aptek odpowiadają za ich opróżnianie, tylko gmina.

Nigdy nie należy wyrzucać leków do toalety ani odpływu umywalki czy wanny niezależnie od formy leku (np. w kroplach lub syropie). Oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych w lekach. Rozpuszczone leki wpływają w ten sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych. Leki zawierają substancje wpływające negatywnie na środowisko naturalne, a nawet zdrowie i życie ludzi. Związki chemiczne zawarte w lekach działają niszcząco na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez kilkadziesiąt lat.

Z tego powodu nie wolno wyrzucać leków wraz z innymi odpadami komunalnymi do przydomowych koszy. W niektórych gminach za niewłaściwe postępowanie z przeterminowanymi lekami mieszkańcom mogą grozić kary.

Dlatego warto utylizować leki zanosząc je do specjalnych punktów zbiórek. Niektóre z pojemników przystosowane są również do zbiórki termometrów rtęciowych – szczegóły w opisie każdego punktu.

Na chwilę obecną na mapie widoczne są punkty z terenu Warszawy. Pomóż nam uzupełnić mapę o inne miasta.